Kurumsal AnaSayfa Kurumsal İnsan kaynakları

İnsan kaynakları

Asal iklimlendirme olarak temel politikamız;kurumumuzun, ihtiyaç duyduğu işgücü için yerleştirilecek pozisyona uygun eğitim almış, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip personel alımını gerçekleştirerek, çalışanların etkin ve verimli olabilmesini sağlamak, personeli eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

Biz, konfor iklimlendirmesinde mekanik tesisat projeleri için müşterilerimize toplam sistem çözümü sunan bir mühendislik firmayız. Bu doğrultuda çalışanlarımızdan beklentimiz firmamızın teknik mühendislik altyapısına ve mühendislik hizmetine önem veren yapısına uygun olarak, satış öncesinden satış sonrasına kadar geçen bütün süreçlerde, projelere uygun çözümler üretmek, doğru proje analizleri yapıp müşterilerimize yüksek verimli sistem çözümü sunmak, projelerin tüm safhalarında proje çözüm ortaklarımız ile uyumlu bir şekilde çalışarak müşterilerimize her an süpervizörlük desteği sunmak, satış öncesi ve satış sonrası daima müşterilerimizin bütün teknik sorunları ile ilgilenmek ve çözüm üretmek, satış sonrasında ise ürünlerin/sistemlerin montajını/uygulamasını kontrol etmek, projelerde yüksek verimliliği sağlamaktır. Bu doğrultuda doğru işe doğru personel seçiminin önemi şirket başarımızla yakından ilgilidir.

Benimsediğimiz insan kaynakları yönetimi stratejisi ile etkin, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam oluşturarak çalışanların performanslarını artırmayı; bu doğrultuda da şirket hedeflerine etkili ve verimli biçimde ulaşmayı hedefliyoruz.

Personel seçme ve yerleştirme süreci şirketimiz bünyesinde eşit koşullar prensip alınarak gerçekleştirilir. Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir işe alım politikası izlemektedir. Tüm personelimizin bilgi birikimini, becerilerini ve yetkinliklerini daimi olarak kuvvetlendirmeleri beklenmektedir.

Asal İklimlendirme olarak çalışanlarımızdan; değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek, kurumumuz içerisinde verimliliği esas alarak yeni ve yaratıcı fikirler geliştiren, dış dünyayı sürekli takip ederek işine fark katacak öneriler getiren, öğrenme ve öğretme arzusu taşıyan, hayat boyu öğrenme prensibini benimsemiş,  yüksek performanslı bireyler olmalarını beklemekteyiz. Bunun yanı sıra iş arkadaşlarımızın mütevazı, samimi, iş arkadaşlarını, kurumunu ve grubunu sahiplenen, yoğun bir iş temposunda yaratıcı ve çözüm odaklı çalışabilen bireyler olmasına da özen göstermekteyiz. Şirketimizdeki bireyleri bir aile ortamındaymış gibi benimseyip bütünlük sağlamayı ve iş hayatının zorluklarını bu yönümüzle bir nebze olsun hafifletmeyi amaç ediniyoruz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda yalnızca iş arkadaşı olarak değil kocaman bir ailenin fertleriymiş gibi algılayıp eksik kalan yönlerini değerlendirmeyi, tamamlamayı öğretiyoruz.

 


 

E-Bülten Tüm yeniliklerimizden haberdar olmak için lütfen kaydolun
İletişim Bilgileri
E-Posta : info@asaliklimlendirme.com
Telefon : +90 216 594 73 73
Faks : +90 216 594 73 23
©2021 - Asal İklimlendirme Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM